Live streaming
i online edukacija

Video produkcija.

VR Photo team specijalizovao se za uslugu Live straming-a. Događaje pratimo sa dve ili više kamera, uz režiranje na licu mesta. Materijal se prenosi putem VR Photo Team servera visokih performansi, koji omogućava istovremeni pristup do 5000 posmatrača. Prenos može biti otvorenog ili zatvorenog tipa.

Zahvaljujući najsavremenijoj tehničkoj opremi, pružamo mogućnost uključivanja učesnika sa drugih lokacija, kao i inkorporiranje Power Point prezentacija, što su ujedno i preduslovi za organizaciju vebinara – internet seminara, koji poslednjih godina i kod nas postaju sve popularniji vid edukacije.

360°  Video

Profesionalni 360° HDR video u rezoluciji od 8k možemo implementirati na vašu Facebook ili Youtube stranicu.

 

Video streaming

Video prenos dogadjaja, seminara, kongresa, predavanja ili obuke u okviru vaše kompanija uz mogućnost istovremenog prenosa i PowerPoint prezentacije i drugog mutlimedijalnog sadržaja.

Video konferencije

Namenje su  velikim, srednjim i malim preduzećima koji imaju potrebu za čestim sastancima sa saradnicima i klijentima iz drugih gradova ili država. Putem video konferencija povećava se efikasnost rada i olakšava komunikacija a troškovi su manji u odnosu na konvecionalni način sastanka.

.

Online edukacija

Po uzoru na vodeće svetske e-learnig platforme razvili smo domaću multimedijalnu platformu u koju smo implementirali najsavremenija tehnička rešenja za kvalitetnu online edukaciju.

Video on Demand

Video na zahtev (VoD) je usluga koja omogućava Vašim klijentima naručivanje i prijem multimedijalnih sadržaja u određenom vremenskom periodu. Materijal se ne emituje u realnom vremeni i nalazi se na VoD serveru.